สนใจติดต่อ กร พระเครื่อง : เบอร์โทรศัพท์ 084-713-2923, 082-942-0338

 
เหรียญ หลวงพ่อเงิน ทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด 2525
รหัส 001 ราคาเช่าบูชา 200 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่ขุ่ย รุ่นกตัญญู วัดซับตะเคียน เพชรบูรณ์
รหัส 002 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อคูณ 2537 วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
รหัส 003 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
รหัส 004 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่เหรียญ รุ่นศรัทธาบารมี 2539 วัดอรัญญบรรพต หนองคาย
รหัส 005 ราคาเช่าบูชา 140 บาท
พร้อมเช่า
อาจารย์สุพจน์ วัดพรานอินทร์
รหัส 006 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเคลือบ+หลวงพ่อสมนึก วัดหนองกระดี (นอก) อุทัยธานี
รหัส 007 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระอธิการบุญมี รุ่นพิเศษ 2535 วัดวังกระปอง นครสวรรค์
รหัส 008 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พ่อขุนเม็งรายมหาราช 2547 เชียงราย
รหัส 009 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อสมบุญ ที่ระลึกฝังลูกนิมิต 2522 วัดสระงาม
รหัส 0010 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อปลื้ม รุ่นสร้างอุโบสถ วัดระเบาะเกตุฯ ปราจีนบุรี
รหัส 0011 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อเงิน+หลวงพ่อคูณ วัดบางคลาน
รหัส 0012 ราคาเช่าบูชา 180 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระเจ้าแก้วมรกตลำปาง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2554
รหัส 0013 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
รหัส 0014 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระอริยวังโต (ติด) 2537 บุรีรัมย์
รหัส 0015 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อคูณ เสาร์ 5 คุณพันล้าน วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
รหัส 0016 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
รหัส 0017 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อพันธ์ (รุ่น 1) 2537 นครสวรรค์
รหัส 0018 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระสมณวัตรวิมล (ทองคำนาคโธ) 2519 วัดสมุหประดิษฐ์
รหัส 0019 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อเงิน+หลวงพ่อคูณ วัดบางคลาน
รหัส 0020 ราคาเช่าบูชา 240 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อแพ ฉลองสมเด็จพระพุทธประทานพร 2524 วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
รหัส 0021 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระครูนิรุธธรรมธร (น้อย)+พระครูนิยุตธรรม (แกร) 2516
รหัส 0022 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อจ้อย สปจ.กำแพงเพชร 2541 วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์
รหัส 0023 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระพุทธชินราช ที่ระลึก 2524
รหัส 0024 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเดิม รุ่นปลอดภัย 2534
รหัส 0025 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระครูพิบูลวิหารธรรม 2534
รหัส 0027 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อศรีสวรรค์ 2546 วัดนครสวรรค์
รหัส 0028 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
รหัส 0029 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อถุงเงิน 2534 วัดบางม่วง นครสวรรค์
รหัส 0030 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
รหัส 0031 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่แหวน 2519
รหัส 0032 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระพุทธประสพสุข ที่ระลึกสร้างอุโบสถ 2537 วัดโคกกระท้อน สระบุรี
รหัส 0033 ราคาเช่าบูชา 140 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อชาญ สำนักสงฆ์ป่ากลางบุญ นครสวรรค์
รหัส 0034 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระครูโสภณสิริคุณ (ทอง) ผูกพัทธสีมา ราชบุรี
รหัส 0035 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่เขียว ที่ระลึกผูกพัทธสีมา 2516 วัดคลองกลาง ชัยนาท
รหัส 0037 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศรีสยาม วัดร้องวัวแดง เชียงใหม่
รหัส 0038 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระครูสุวรรณเนสารคุณ รุ่นสร้างอุโบสก 2541 วัดบ่อพระอินทร์ สระบุรี
รหัส 0039 ราคาเช่าบูชา 140 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระพุทธเมตตาเมธี 2549 วัดหนองแซงใหญ่ สระบุรี
รหัส 0040 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสรรค์
รหัส 0041 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่สร้อย วัดเขาคูมา สระบุรี
รหัส 0042 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระพุทธรังสีญา วัดสามัคคีธรรม 2539 สระบุรี
รหัส 0043 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อท้าว สำนักวชิรกัลยา นครสวรรค์
รหัส 0044 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อขาว รุ่น1 2536 วัดถ้ำโพธิ์ญาญ สระบุรี
รหัส 0045 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่ขาว 2552 วัดปากดงสามัคคีธรรม นครสวรรค์
รหัส 0046 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเงิน 2540
รหัส 0047 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อวัดปากน้ำ 2527
รหัส 0048 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ ไม่ทราบที่
รหัส 0049 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ ร.5 กฐินพระราชทานบูรณธรรมศาลาจุฬาลงกรณ์ 2534
รหัส 0050 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดเกาะแก้วอรุณคาม
รหัส 0052 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่นิล รุ่นสร้างอุโบสก 2536 วัดครบุรี นครราชสีมา
รหัส 0053 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อผาง 2512
รหัส 0054 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระพุทธชินราช+หลวงพ่อสงธน วัดบึงสา
รหัส 0055 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อสร้อย รุ่น3 วัดมงคลคีรีเขต 2533
รหัส 0056 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเขียน+พระพุทธชินราช
รหัส 0057 ราคาเช่าบูชา 170 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อทวด+หลวงพ่อขุนพันธรักษราชเดช เหยียบน้ำทะเลจืด
รหัส 0058 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อศรีสวรรค์+ร.5 2541 วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
รหัส 0060 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระครูถาวร วัดบ้านธาตุใต้ สระบุรี
รหัส 0061 ราคาเช่าบูชา 180 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อชอน วัดป่าสัมมานุสรณ์
รหัส 0062 ราคาเช่าบูชา 170 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พระครูนิสัยจริยคุณ รุ่นแจกทาน 2532 วัดจันแสน นครสวรรค์
รหัส 0063 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อแก่ วัดหูกวาง นครสวรรค์
รหัส 0064 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่ดีเนาะ 2541 วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี
รหัส 0065 ราคาเช่าบูชา 170 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่ปฐม วัดไผ่ล้อม สระบุรี
รหัส 0066 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเดิม 2482 วัดหนองโพ นครสวรรค์
รหัส 0069 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่ทองมา ครบรอบ 90 ปี วัดขุนสว่างทาลี ร้อยเอ็ด
รหัส 0070 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อเงินเด่น รุ่น 1 2535 วัดขุนทิพย์ อยุธยา
รหัส 0071 ราคาเช่าบูชา 180 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ นครสวรรค์
รหัส 0072 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อหลิว 2535 วัดไร่แดงทอง นครปฐม
รหัส 0073 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระครูธีรธรรมสาร รุ่นฝังลูกนิมิตร 2545 วัดศรีหงษ์ทอง ขอนแก่น
รหัส 0074 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อจ้อย ปลอดภัย 90 ปี 2545 วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์
รหัส 0075 ราคาเช่าบูชา 160 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อคูณ
รหัส 0076 ราคาเช่าบูชา 300 บาท
พร้อมเช่า
 
พระผงพระครูบาเจ้าบุญชุม
รหัส 0077 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อเงิน รุ่นเททอง
รหัส 0078 ราคาเช่าบูชา 170 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ ไม่ทราบที่
รหัส 0079 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ พระครูนิภากร (น้อย) ที่ระลึกผูกพัทธสีมา 2539
รหัส 0080 ราคาเช่าบูชา 180 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงปู่ลี วัดป่าหัวตลุก นครสวรรค์
รหัส 0140 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่จ้อย รุ่นชัยมงคล 14 ม.ค. 2544 วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์
รหัส 0141 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อจ้อย
รหัส 0142 ราคาเช่าบูชา 280 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงพ่อทอง รุ่นสร้างวิหาร 2545 วัดกบ นครสวรรค์
รหัส 0143 ราคาเช่าบูชา 500 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ พิธีไหว้ครู วัดโพธิ์เผือก ทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา
รหัส 0145 ราคาเช่าบูชา 380 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อลี 5 มิ.ย.2549 วัดป่าหัวตลุก นครสวรรค์
รหัส 0146 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 23 ต.ค. 2546 กำแพงเพชร
รหัส 0147 ราคาเช่าบูชา 180 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อศรีสวรรค์+รัชกาลที่ 5 รุ่นมหาเศรษฐี 2546 วัดนครสวรรค์
รหัส 0148 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
เหรียญ หลวงปู่ลี วัดป่าหัวตลุก นครสวรรค์
รหัส 0149 ราคาเช่าบูชา 400 บาท
พร้อมเช่า
 
เหรียญ หลวงพ่อลออ เสาร์ 5 มหาลาภ 20 มี.ค.53 วัดหนองหลวง นครสวรรค์
รหัส 0150 ราคาเช่าบูชา 150 บาท
พร้อมเช่า
 
 หมายเหตุ
1. สั่งจองพระเครื่องทุกรายการ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท ยกเว้น ลูกค้าที่จองพระเครื่อง 4 รายการขึ้นไป ทางร้านจัดส่งให้ฟรี
2. สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันความพึงพอใจ ถ้าลูกค้าไม่ชอบหรือเกิดข้อขัดข้องประการใด สามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 7 วัน โดยสภาพสินค้าจะต้องอยู่คงเดิม
 
   
สนใจติดต่อ กร พระเครื่อง : เบอร์โทรศัพท์ 084-713-2923 , 088-272-2941, 082-942-0338
 
หน้าแรก       :       พระเครื่อง       :       พระเหรียญ       :       พระผง        :       วิธีการชำระเงิน        :       ติดต่อ